เปราะป่า

ชื่อทั่วไป : เปราะป่า
ชื่ออื่น : ว่านตูบหมูบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kaempferia pulchra Ridl
ชื่อวงศ์ : Zingiberaceae
ชื่อพ้อง : -
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: ไม้ล้มลุก ใบมีเขียวเข้ม หรือเขียวแกมม่วง ใบแผ่ราบติดดิน ดอกสีม่วงแดง
สรรพคุณ
หัว แก้ไข้ ขับลมในลำไส้ แก้หวัด แก้กำเดา
สารสำคัญ : Trans-cinnamic acid ; cyaniding ; kaempferol ; quercetin

ปีบ

ชื่อทั่วไป : ปีบ
ชื่ออื่น : กาซะลอง, กาดสะลอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millingtonia hortensis Linn.f.
ชื่อวงศ์ : Bignoniaceae
ชื่อพ้อง : -


ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: ไม้ยืนต้น ใบประกอบแบบขนนก 2-3 ชั้น ใบย่อยรูปไข่แกมรูปหอก ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเว้า หรือหยักกลมๆหรือเรียบ โคนใบกลม มีต่อมขนอยู่ตรงมุมระหว่างเส้นกลางใบและเส้นใบ ดอกออกเป็นช่อใหญ่ตั้งตรง มีขนสั้นๆมีกลิ่นหอม ดอกสีขา กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นท่อยาว ผลเป็นฝัก ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก


สรรพคุณ
ราก รักษาวัณโรค บำรุงปอด แก้ปอดพิการ แก้ไอ
ดอก แก้ริดสีดวง แก้หืด ขับน้ำดี บำรุงกำลัง บำรุงเลือด บำรุงน้ำดี แก้ลมสวิงสวาย


สารสำคัญ : Cirsimaritin; cornoside;dinatin ; salidroside ; verbascoside


ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ขับปัสสาวะ ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช ยับยั้งการงอกของพืช ต้านฮีสตามีน คลายกล้ามเนื้อเรียบ ขยายหลอดลม ยับยั้งเชื้อรา ยับยั้ง HIV-1reverse transcriptase ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ยับยั้งเอนไซม์ 5-lipoxygenase เป็นพิษต่อเซลล์
การทดสอบความเป็นพิษพบว่า เมื่อฉีดสารสกัดส่วนที่อยู่เหนือดินด้วยอัลกอฮอล์ : น้ำ 1:1 เข้าช่องท้องหนูถีบจักร ขนาดที่ทำให้สัตว์ทอลองตายครึ่งหนึ่งคือ 1 ก/กก การฉีดสารสกัดคลอโรฟอร์ม เข้าช่องท้องติดต่อกัน 45 วันพบความเป็นพิษ