....::: สมุนไพรกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน :::....
ชื่อสมุนไพร ยานางแดง ยานางแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia strychnifolia Craib

ชื่ออื่นๆ  
 
สรรพคุณ บำรุงโลหิต , ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็ว , บำรุงน้ำนม
วิธีใช้ตามภูมิปัญาท้องถิ่น

ลำต้น ราก ใบ ผสมยาอย่างอื่น  ต้มกับน้ำดื่ม ในสตรีหลังคลอดบุตรขณะอยู่ไฟ

 
แหล่งข้อมูล นางนารี  ดวงอุปะ 
บ้านเลขที่ 3  หมู่ 6 ต.นาแห้ว  อ.นาแห้ว  จ.เลย